استیون هاوکینگ – اندیشه‌ای پیچیده و زبانی ساده

استیون هاوکینگ که در سن ۷۶ سالگی درگذشت، با وجود بیماری نورون حرکتی که فعالیت عادی و روزمره او را به شدت مختل کرده و حتی سخن گفتن او را به استفاده از دستگاه ویژه صداساز تقلیل داده بود، به یکی از مشهورترین دانشمندان زمان خود تبدیل شد.

دانش‌آموزان مدارس آمریکا کلاس‌های درس را ترک کردند

دانش‌آموزان مدارس آمریکایی یک ماه پس از کشتار در دبیرستان فلوریدا کلاس‌های درس در مدارس را ترک کردند. معترضان خواهان قوانین سفت و سخت‌تر برای فروش سلاح هستند. شماری از مدارس با این اقدام اعتراضی مخالفت کرده‌اند.

شیخان ‘گمراه’، از تضلیل تا تکفیر

از نظر تاریخی، دو ساز و کار برای طرد دگراندیشان در تاریخ فقاهت شیعی شکل گرفته است. یکی از این دو ساز و کار اما بیش از دیگری شناخته شده است. "تکفیر" (کافرخوانی) مشهورترین ساز و کار فقهای طردگرا برای کنار زدن دگراندیشان عمدتا برون‌حوزوی بوده است. اما فقیهان طردگرا، که البته از نظر تاریخی شامل تمام فقیهان نمی‌شوند، در کنار تکفیر و در مواردی به جای آن، از "تضلیل" (گمراه‌خوانی) نیز برای طرد دگراندیشان سود برده‌اند.

گزارش خوشبختی؛ روزهایی که در ایران با افسردگی و مرفین از دست می‌روند

بر اساس گزارش سالانه احساس خوشبختی، ایران از نظر تعداد روزهای کاری از دست رفته در صد هزار جمعیت به علت سوء مصرف داروهای اپیوییدی و افسردگی ایران به ترتیب در رده چهارم و سوم دنیا است.