بریتانیا بازرسی از یک هواپیمای روسیه را ‘عادی’ دانست

بن والاس، وزیر امنیت بریتانیا، در واکنش به اعتراض روسیه در مورد بازرسی از یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی آئروفلوت در فرودگاه بین المللی هیتروی لندن گفته است که چنین بازرسی هایی توسط اداره مرزی بریتانیا عادی است.