رفاه طبقه متوسط ایران شدیدتر از دیگران افت کرده

بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد در افول عمومی وضع اقتصادهای خانوارهای شهری ایران در دهه اخیر، بودجه متوسط خانوارهای دهک‌های میانی شدیدتر از بودجه متوسط در دهک‌های بالایی و پایینی کاهش یافته است.

رفاه طبقه متوسط ایران شدیدتر از دیگران افت کرده

بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد در افول عمومی وضع اقتصادهای خانوارهای شهری ایران در دهه اخیر، بودجه متوسط خانوارهای دهک‌های میانی شدیدتر از بودجه متوسط در دهک‌های بالایی و پایینی کاهش یافته است.

آخرین کمپین ترامپ برای نامزد جنجالی پیش از رای گیری در آلاباما

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در آخرین روز مبارزات انتخاباتی پیش از رای گیری سه شنبه برای پر کردن یک کرسی خالی سنا، به نفع "روی مور" نامزد حزب جمهوری خواه که با اتهامات سوءرفتار جنسی روبروست تبلیغ کرده است.